Mobiliteit

Met de introductie van in-car navigatiesystemen is het verschil tussen verkeersmanagement en verkeersinformatie verdwenen. Eco2Focus ziet specifieke rollen voor publieke en private partijen

Mobiliteit heeft een aanzienlijk effect op de ontwikkeling van het omringende gebied en andersom. Vooral aan die aspecten die de toekomstige ontwikkelingen bepalen kunnen we veel praktische kennis toevoegen. Eco2Focus  houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van oplossingen ter verbetering van de multi- modale mobiliteit. Ons kennis en interessegebied strekt zich uit over het wegen-, spoor- en waternetwerk. Doel is onder andere om een bijdrage te leveren aan de doorstroming, beheersbaarheid en voorspelbaarheid binnen de netwerken en hun samenhang.

Zo hebben we een reistijdprognosemodel ontwikkeld en een database van het wegennetwerk ten behoeve van de levering van verkeersgegevens. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de interactie van verkeersmanagement en verkeersinformatie via autonavigatie en informatiesystemen.

Wij zijn graag bereid om u verder te informeren over onze activiteiten.