Home

Welkom bij Eco2Focus

Eco2Focus is een advies- en ontwikkelingsbureau op het gebied van Energie, Infrastructuur en Mobiliteit. Werkend vanuit het snijvlak van markt en techniek, laten we daarbij zien dat ecologie en economie samen kunnen gaan.

Eco2Focus voert onder meer technische analyses en haalbaarheidsonderzoeken uit en stelt communicatieplannen op. Ook ondersteunen we onderwijsprogramma’s, verzorgen workshops en begeleiden studenten.

We hebben ons in de afgelopen jaren met succes toegelegd op het verbeteren van methodes en technieken om het gewenste resultaat doelgericht en efficiënt te bereiken. Bovendien met beheersbaar risico en toekomstvast. Door direct bij het begin de ‘omgeving’ en randvoorwaarden te onderzoeken wordt de optimale oplossingsrichting vooraf bepaald. We maken daarbij onder meer gebruik van eigen tools, die met succes zijn toegepast bij verschillende complexe en grootschalige projecten.

Tot onze klanten behoren onder meer overheden, zelfstandige bestuursorganen, niet gouvernementele organisaties en bedrijven.