Infrastructuur

Infrastructuur vormt de verbindende schakel tussen mobiliteit en energie door het toevoegen van de ruimtelijke component

Voor Eco2Focus staan duurzame en slimme infrastructuren centraal. Het gaat hierbij om alle mogelijke infrastructuren die een fysiek karakter hebben: van levensaders als energie, mobiliteit en communicatie tot en met groene, blauwe en sociale infrastructuren ter vergroting van de leefbaarheid. We beoordelen gebiedsontwikkelingen niet alleen op inhoud en inrichting, maar ook op het planproces, financiering en innovatie.

Uit onze trendstudies blijkt dat bewoners en bedrijven steeds vaker mede- ontwikkelaar of deelnemer worden aan de besluitvorming. Dit vraagt om een heldere communicatie, het toegankelijk maken van kennis en het goed in kaart brengen van kansen en bedreigingen. Eco2Focus kan hierbij helpen.

Het toevoegen van de ruimtelijke component aan plannen op het gebied van mobiliteit, energie of duurzaamheid verhoogt de kans van slagen aanzienlijk. Zo wordt bijvoorbeeld op bedrijventerreinen de transportvraag van bedrijven op elkaar afgestemd. Een ander voorbeeld is de verknoping van wonen en mobiliteit in regionale OV- netwerken, een trend die ook wel Transit Oriented Development (TOD) wordt genoemd.

Wij zijn graag bereid om u verder te informeren over onze activiteiten.