Energie

Eco2Focus  volgt de geplande energietransitie op basis van het klimaatakkoord en doet onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen voor economie en milieu.

Eco2Focus doet momenteel onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de energie ten behoeve van een ‘circulaire economie’ en analyseren alternatieven. Over de hele keten, van grondstof en opwekking, tot ontmanteling en hergebruik.

We hebben deelgenomen aan het INTERREG IV- programma voor de regio Benelux midden, in het kader van het opzetten van waterstofonderwijs. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de werkgroep European Defense Agency (EDA) / European Space Agency (ESA) ten behoeve van het samenstellen van een “Joint European Road Map on Fuel Cell Technology”.

Daarnaast hebben we diverse studies uitgevoerd op het gebied van energieproductie en opslag, waaronder een onderzoek naar de haalbaarheid van een elektrische actiewagen op waterstof in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met ECN, vanuit het Small Business Innovation & Research programma.

Wij zijn graag bereid om u verder te informeren over onze activiteiten.