Eco2Focus

Eco2Focus is een samenwerkingsverband, dat in 2011 is ontstaan uit Ten-X BV Innovation en marketing- en communicatieadviesbureau BureauBCW.

Naast haalbaarheidsonderzoeken en technische analyses, voeren we toekomstverkenningen uit, zetten invoeringsstrategieën op, doen ontwerpstudies en maken uitvoeringsplanningen. Onder meer ten behoeve van succesvolle implementatie van innovaties. Zo nodig ontwikkelen we ook nieuwe toepassingen. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet, maar passen ze niet toe, voordat aspecten als betrouwbaarheid, veiligheid en beveiliging geborgd zijn.

We gaan uit van een duale benadering, waarbij wensen vanuit de markt en de maatschappelijke omgeving steeds gekoppeld worden aan de technologische en financiële haalbaarheid. Communicatie vormt daarbij een essentieel onderdeel.

Onze kennis en ervaring hebben geleid tot het toepassen van geavanceerde methoden en technieken. Daarbij maken we onder meer gebruik van eigen tools, die met succes zijn toegepast bij verschillende complexe en grootschalige projecten. Doordat de expertise is verankerd in een klein team, zijn onze oplossingen niet afhankelijk van externe deskundigen (som der delen) maar ontstaan vanuit een eigen integrale visie. Hierbij laten we ons wel adviseren op specifieke deelgebieden en schakelen we zo nodig vertrouwde partners bij de uitvoering in.

Eco2Focus wordt geleid door Jan Willem Dijkstra en Theo van den Bosch

Jan Willem Dijkstra

Partner

Jan Willem Dijkstra vertaalt toekomstige ontwikkelingen en trends in praktische adviezen en toepassingen. Hij heeft zijn opleiding/studie gevolgd aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en aan de TU Delft (E). Als marineofficier bekleedt hij verschillende operationele en staffuncties, onder andere op het ministerie van defensie. Hij voert technische onderzoeken uit aan diverse research instituten.

In 1999 treedt hij in dienst van Rijkswaterstaat. Daar is hij verantwoordelijk voor het operationaliseren van het landelijke Verkeersinformatie en Communicatienet en het opzetten van de beheerorganisatie. Daarna is hij vanuit het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat directeur techniek kilometerheffing/betaald rijden en ontwikkelt vanuit een klein projectteam innovatieve oplossingen, op het gebied van reistijdvoorspelling.

In 2005 start hij zijn bedrijf Ten-X Innovation. Hij publiceert verschillende technische en wetenschappelijke artikelen over onderzoeken op het gebied van mobiliteit en energie vanuit de TU- Delft. Jan Willem is een pragmatische idealist en een ‘dwarsdenker’, die gaat voor een optimaal totaalresultaat. Zijn devies: ‘To any solution, we’ll find a problem’.

Theo van den Bosch

Partner

Theo van den Bosch houdt zich bezig met analyse en onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen en trends op het gebied van energie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Hij heeft sociale geografie en planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam.

Daarna is hij achtereenvolgens voorlichter (ministerie VROM), projectleider verkeersafwikkeling binnenstad en parkeerbeleid (gemeente Den Haag), plaatsvervangend hoofd gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid  en communicatieadviseur bij het ministerie Verkeer en Waterstaat. Vervolgens is hij projectleider invoering girale euro in het bedrijfsleven (ministerie van Economische Zaken).
Na zijn werk als marketingmanager bij de ICT- dienst van Rijkswaterstaat, begint hij in 2005 zijn marketing- en communicatieadviesbureau. Als raadslid, onder andere voor ruimtelijke ordening in de gemeente Rijswijk en fractiemedewerker bij de provincie Zuid Holland voor regionale economische ontwikkelingen, neemt hij actief deel aan het politieke spel. Theo is resultaatgericht en een uitstekend netwerker die mensen kan binden.