Over ons

E2F-logoEco2Focus is een samenwerkingsverband van Ten-X BV Innovation en BureauBCW. De samenwerking begint in 2005 als de Balans groep. Dat leidt in 2011 tot de oprichting van Eco2Focus, waarin de activiteiten van beide bedrijven zijn gebundeld. Ze zijn beschreven in:

  • Infrastructuur, dat de verbindende schakel vormt tussen mobiliteit en energie. Hier komen beleidsaspecten aan de orde als planning, inrichting, financiering, technologie, etc.
  • Mobiliteit en Energie, waarin specifieke ontwikkelingen en technische uitvoering op deze deelgebieden ter sprake komen.

Uitgangspunt voor onze benadering is een geïntegreerde visie en een multidisciplinaire aanpak. Wij voeren opdrachten uit in nauw overleg met de opdrachtgever. Zelfstandig of in samenwerking met partners op turnkey basis. Tot onze klanten rekenen wij onder meer overheden, zelfstandige bestuursorganen, niet gouvernementele organisaties en bedrijven.

Vanuit Eco2Focus worden activiteiten al of niet in samenwerking met andere bedrijven op turnkey basis uitgevoerd. Alle nadere contractuele en financiële afspraken worden (uitsluitend) gemaakt vanuit de beide moederbedrijven.

Eco2Focus wordt geleid door twee partners: Jan Willem Dijkstra en Theo van den Bosch.

Jan Willem Dijkstra heeft gestudeerd aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en aan de TU Delft (elektrotechniek). Als marineofficier heeft hij naast het bekleden van verschillende operationele en staffuncties, onder andere op het ministerie van defensie, onderzoeken uitgevoerd aan verschillende research instituten. Vervolgens heeft hij verschillende functies bekleed in het bedrijfsleven. Naast  management ervaring heeft hij daar uitgebreide kennis en ervaring opgedaan op het gebied van hard en software systeemontwikkeling, asset management, contracting, opstellen van business plans, bedrijfsprocessen, uitvoeren van risicoanalyses, etc. In 1996 begint hij zijn ontwikkeling en adviesbureau Tenyx. In 1999 treedt hij in dienst van Rijkswaterstaat en is verantwoordelijk voor het operationaliseren van het VIC- net en het opzetten van de beheerorganisatie. Daarna is hij vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu: Infrastructuur en Milieu) korte tijd manager techniek kilometerheffing / betaald rijden, waarna hij zich vanuit een klein projectteam bezighoudt  met innovaties, onder andere op het gebied van reistijdvoorspelling. Vanaf 2006 is hij full time werkzaam voor zijn bedrijf, dat inmiddels is geregistreerd als Ten-X Innovation. Hij publiceert verschillende technische en wetenschappelijke artikelen over onderzoeken op het gebied van Verkeer en Vervoer en Energie vanuit de TU- Delft. Jan Willem is een pragmatische idealist die gaat voor een optimaal totaalresultaat. Zijn innovatieve instelling zorgt daarbij vaak voor originele oplossingen en extra kwaliteit.

Theo van den Bosch houdt zich bezig met analyse en onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen en trends op het gebied van energie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Hij heeft sociale geografie en planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Daarna is hij achtereenvolgens voorlichter (ministerie VROM), projectleider verkeersafwikkeling binnenstad en parkeerbeleid (gemeente Den Haag), plaatsvervangend hoofd gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (ministerie Verkeer en Waterstaat ) en projectleider invoering girale euro in het bedrijfsleven (ministerie van Economische Zaken). Nadat zijn functie van marketingmanager bij de ICT- dienst van Rijkswaterstaat, begint hij in 2005 zijn eigen adviesbureau. Theo is een uitstekend netwerker, die mensen kan binden.

 

Geef een reactie