Mobiliteit

Met de introductie van in-car navigatiesystemen is het verschil tussen verkeersmanagement en verkeersinformatie verdwenen. Eco2Focus ziet specifieke rollen voor publieke en private partijen.

Met de introductie van in-car navigatiesystemen is het verschil tussen verkeersmanagement en verkeersinformatie verdwenen. Eco2Focus ziet specifieke rollen voor publieke en private partijen.

Mobiliteit heeft een aanzienlijk effect op de ontwikkeling van het omringende gebied en andersom. Vooral aan die aspecten die de toekomstige ontwikkelingen bepalen kunnen we veel praktische kennis toevoegen. Eco2Focus   houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van oplossingen ter verbetering van de multi modale mobiliteit. Ons kennis en interessegebied strekt zich uit over het wegen, spoor en waternetwerk.  Doel is onder andere om een bijdrage te leveren aan de doorstroming, beheersbaarheid en voorspelbaarheid binnen de netwerken, alsmede de aansluitbaarheid tussen de netwerken. Wij concentreren ons op veiligheid, informatie en geleiding en houden ons bezig met navigatie, informatiesystemen en netwerkproblematiek. Om dit optimaal te verwezenlijken zien wij afgebakende rollen weggelegd voor overheid, service providers en gebruikers. Wij doen daarom onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen, waarbij technologische ontwikkelingen naast haalbare businesscases centraal staan.

Onderstaand overzicht geeft onze belangrijkste activiteiten weer op het gebied van mobiliteit in antichronologische volgorde:

  • Ontwikkeling van een Configuratie Database Management Model ten behoeve van de levering van verkeersgegevens
  • Onderzoek naar de interactie van verkeersmanagement en verkeersinformatie via autonavigatie en informatiesystemen
  • Ontwikkeling van een gemeenschappelijk online informatieplatform voor autonavigatiesystemen op basis van een eerder in samenwerking met verschillende bedrijven uitgevoerde “web based multi user / multi provider” route planner pilot
  • Ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van een video internet service in een PPS- constructie
    (http://www.anwb.nl/verkeer/nederland/webcams-verkeer,/webcams-verkeer.html)
  • Ontwikkeling van een 3D-orientatie en stabilisatieplatform voor schepen en vliegtuigen, op basis van GPS informatie in samenwerking met verschillende bedrijven
  • Onderzoek naar “lage snelheid problematiek” van het ATB- systeem bij het spoor
  • Analyse en voorbereiding van het communicatiesysteem voor het spoor: “NS- Gesloten netten”

Geef een reactie