Infrastructuur

Web based services, cloud computing. Hot en economisch aantrekkelijk? Eco2Focus weegt dit zorgvuldig af tegen duurzaamheid, betrouwbaarheid en kwetsbaarheid en past nieuwe trends niet

Het toevoegen van de ruimtelijke component aan plannen op het gebied van mobiliteit, energie of duurzaamheid verhoogt de kans van slagen aanzienlijk.

Infrastructuur vormt de verbindende schakel tussen mobiliteit en energie. Voor Eco2Focus staan duurzame en slimme infrastructuren centraal. Het gaat hierbij om alle mogelijke infrastructuren die een fysiek karakter hebben: van levensaders als energie, mobiliteit en communicatie tot en met groene, blauwe en sociale infrastructuren ter vergroting van de leefbaarheid. Bij Infrastructuur komen beleidsaspecten aan de orde als planning, inrichting, financiering, technologie, onderwijs, etc. Concretisering, specifieke ontwikkelingen en technische uitvoering daarvan komen ter sprake in Mobiliteit en Energie.

We hebben in de praktijk geleerd dat het behoorlijk ingewikkeld is om nieuwe ontwikkelingen goed te interpreteren. De effecten zijn lastig te voorspellen en de projecten worden gekenmerkt door institutionele complexiteit. Mobiliteit, communicatie, wonen, werken en energie raken steeds nauwer met elkaar verweven. Planning, inrichting, besluitvorming, aanleg en gebruik van infrastructuur hebben grote effecten op de samenleving.

We beoordelen gebiedsontwikkelingen niet alleen op inhoud, inrichting en effecten van plannen, maar ook het planproces, financiering en innovatie. Kennis van ruimtelijke vraagstukken wordt steeds relevanter. De traditionele modellen voor projectontwikkeling en grondexploitatie maken plaats voor nieuwe vormen van planning. Wetgeving en de ideeën veranderen bovendien snel. Dit vertaalt zich niet alleen in de nieuwe Omgevingswet, maar ook in het vaker toepassen van maatschappelijke kosten- baten analyses en financieringsmodellen.

Het toevoegen van de ruimtelijke component aan plannen op het gebied van mobiliteit, energie of duurzaamheid verhoogt de kans van slagen aanzienlijk. Zo wordt bijvoorbeeld op bedrijventerreinen de transportvraag van bedrijven op elkaar afgestemd. Een ander voorbeeld is de verknoping van wonen en mobiliteit in regionale OV- netwerken, een trend die ook wel Transit Oriented Development (TOD) wordt genoemd. We gebruiken graag onze kennis over ruimtelijke en planologische ontwikkelingen om plannen op te stellen, planprocessen te begeleiden, projecten uit te voeren en inrichtingsontwerpen te maken.

Uit onze trendstudies blijkt dat bewoners en bedrijven steeds vaker mede- ontwikkelaar of deelnemer worden aan de besluitvorming. Dit vraagt om een heldere communicatie, het toegankelijk maken van kennis en het goed in kaart brengen van kansen en bedreigingen. Eco2Focus kan hierbij helpen. We leveren advies, onderzoek, publicaties, communicatieplannen en ondersteuning van onderwijsprogramma’s. Voor het technisch en universitair onderwijs verzorgen we workshops, begeleiden we studenten en zijn we als sprekers graag beschikbaar op bijeenkomsten.

Onderstaand overzicht geeft onze belangrijkste activiteiten weer op het gebied van Infrastructuur in antichronologische volgorde:

  • Analyseren van de bestuursvorm in samenhang met de verdeling van de verkeers- en vervoersgelden in de metropoolregio Rotterdam- Den Haag
  • Studie naar duurzame vormen van mobiliteit in het gewest Den Haag en Utrecht.

Geef een reactie