Energie

Eco2Focus ziet een geleidelijke overgang van energie op basis van fossiele brandstoffen, naar duurzame bronnen.

Eco2Focus ziet een geleidelijke overgang van energie op basis van fossiele brandstoffen, naar duurzame bronnen.

Eco2Focus onderzoekt trends en ontwikkelingen in de energie ten behoeve van een “circulaire economie” en ziet een geleidelijke overgang van energie op basis van fossiele brandstoffen, naar duurzame bronnen. Die overgangssnelheid heeft niet alleen te maken met technische ontwikkelingen, maar ook met commerciële haalbaarheid. Zo volgen wij de ontwikkelingen m.b.t. de brandstofcel op de voet, maar concluderen tegelijkertijd, dat betrouwbaarheid en levensduurkosten een snelle marktintroductie belemmeren. Wij concentreren ons op “early niche markets” bij het ontwikkelen van speciale toepassingen, waarbij duurzaamheid betaalbaar blijft. Over de hele keten, van opwekking en transport, tot opslag en distributie.

Onderstaand overzicht geeft onze belangrijkste activiteiten weer op het gebied van duurzame energie in antichronologische volgorde:

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor lokale productie van duurzame energie
 • Studie naar de invoering van elektrisch rijden
 • Roadmap voor de energievoorziening in 2014 in samenwerking met ECN, Shell, Kenteq en de universiteiten van Utrecht en Delft
 • Toekomstverkenning hernieuwbare energie ten behoeve van eisen voor studies  middelbaar beroepsonderwijs
 • Ontwikkeling van een nieuw windturbine concept voor de stedelijke omgeving.
 • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar schone alternatieven voor “walstroom” aan boord van schepen (5000 BRT) in opdracht van Forest Wave Navigation (www.forestwave.nl)
 • Deelname aan het INTERREG IV programma voor de regio Benelux midden t.b.v. de ontwikkeling van het waterstofonderwijs
 • Analyse en ontwikkeling van een 250 kVA waterstof/aardgas “Dual Fuel” Generator concept in samenwerking met andere bedrijven
 • Haalbaarheidsstudie “hydromobiele actiewagen” in samenwerking met ECN, Petten en DutchCell BV, vanuit het Small Business Innovation & Research programma
 • Lid werkgroep European Defense Agency (EDA) / European Space Agency (ESA) t.b.v. samenstellen van een “Joint European Road Map on Fuel Cell Technology”
 • Onderzoek stationaire brandstofcellen van 10 – 100 kWe in samenwerking met Dutchcell BV

Geef een reactie