Over ons

Eco2Focus adviseert, ontwikkelt en voert uit. Onze oplossingen zijn duurzaam en betaalbaar. Ze komen vaak tot stand op onconventionele wijze. Wij laten zien, dat ecologie and economie samen kunnen gaan.
Lees Meer
 

Over Energie

Eco2Focus ziet een geleidelijke overgang van energie op basis van fossiele brandstoffen, naar duurzame bronnen.
Lees Meer
 

Over Infrastructuur

Het toevoegen van de ruimtelijke component aan plannen op het gebied van mobiliteit, energie of duurzaamheid verhoogt de kans van slagen aanzienlijk.
Lees Meer
 

Over Mobiliteit

Met de introductie van in-car navigatiesystemen is het verschil tussen verkeersmanagement en verkeersinformatie verdwenen. Eco2Focus ziet specifieke rollen voor publieke en private partijen.
Lees Meer
 

Over Aanpak

"To any solution, we 'll find a problem". Eco2Focus analyseert randvoorwaarden en spiraalt naar originele en duurzame oplossingen.
Lees Meer
 

Eco2Focus is een advies- en ontwikkelingsbureau, dat zich toelegt op het bieden van oplossingen voor Energie, Infrastructuur en Mobiliteit, waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen duurzaamheid en kosten. Werkend vanuit het snijvlak van markt en techniek, onderscheiden wij ons van andere bureaus door onze unieke probleemaanpak. Onze brede en diepgaande kennis en ervaring, gekoppeld aan eigen geavanceerde methoden en technieken, stellen ons in staat om – vanuit een klein team – wensen snel en scherp te analyseren en vervolgens effectief en efficiënt op te lossen. Hierdoor zijn wij breed inzetbaar. Wij volgen verwachte en mogelijke ontwikkelingen, voeren toekomstverkenningen uit, zetten strategieën op, doen ontwerpstudies, en stellen planningen op. Verder zijn wij in staat om naast het uitvoeren van technische analyses en haalbaarheidsonderzoeken, nieuwe toepassingen te ontwikkelen en projecten uit te voeren.